Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

anna_ostenson [2012/07/21 13:21]
kukin
anna_ostenson [2013/05/04 00:41] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Anna Ostenson ======
 +
 +
 +===== Anna odletěla učit češtinu do Rice Lake =====
 +V lednu 2009 jsme se rozloučili s Annou Ostenson z Rice Laku, která v Žamberku pobyla celých 6 měsíců. 
 +
 +Anna přicestovala do Žamberka jako velvyslanec naší partnerské organizace RLIFA (Rice Lake International Friendship Association) a během svého studijně-poznávacího pobytu  pomáhala na místních  školách, učila anglickou konverzaci a reálie v odpoledních zájmových kroužcích pro děti, mládež i dospělé a v neposlední řadě tlumočila v průběhu partnerských projektů ŽIFA.
 +
 +Anna byla ubytována v soukromí u rodin  Podzemných a Fialových. Od Anny vím, že si zde za uplynulý půlrok našla mnoho známých a přátel a nikdy se nenudila.
 +
 +Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kdo jste pomohli Anně příjemně strávit v našem kraji  půlrok života. Díky patří zejména všem členům hostitelských rodin, ředitelům a učitelům jednotlivých žamberských škol, kde Anna učila, sboru Křesťanské mládeže a všem ostatním, kteří Annu vzali mezi sebe. Děkuji i vstřícnému postoji a  podpoře Městského úřadu v Žamberku. Přestože Anna nabyla kvalifikovanou učitelkou, věřím, že Žamberk její pobyt v mnoha směrech obohatil a poučil.
 +
 +Anna by měla po návratu z Čech učit na WITC (Wisconsin Technical College) český jazyk.
 +Tím by naplnila přání pana starosty z Rice Lake. Ať se jí tedy daří!
 +
 +Za ŽIFA Jana Fialová 
 +
 +
 +
 +===== Pár fotek =====
 +Anna při koncertě 11.září zpívala americkou hymnu
 +{{  :anna01.jpg  | Anna pri koncerte 11.zari zpivala americkou hymnu}}
 +
 +Anna při tlumočení na policejní stanici
 +{{  :anna02.jpg  | Anna pri tlumoceni na policejni stanici}}
 +
 +===== Na půl roku z Rice Laku do Žamberka =====
 +
 +Na konci prázdnin 2008 do Žamberka přicestovala na půlroční pracovně-poznávací pobyt milá návštěva z Rice Lake, Anna Ostenson. Pro mnohé Žamberáky možná naštěstí, pro studenty angličtiny spíše naneštěstí, Anna rozumí a mluví česky.Proto jsem ji požádala, aby se vám sama představila.
 +
 +==== Anička vlastní češtinou napsala: ====
 +
 +> {{ :anna.jpg?nolink|Anna Ostenson v Petrovicích}}
 +> Hned na začátku bych vám ráda pověděla, že ještě před několika týdny jsem ani nevěděla, že budu tady mezi vámi! Jmenuji se Anna Ostensonová, přicházím z Rice Lake, vašeho patnerského města. Jsem hostem ŽIFA (Žamberské asociace partnerských kontaktů) a chtěla bych poznat vaše město, jak žijete a ráda bych tu učila angličtinu. Během několika dnů v Žamberku jsem zjistila, že rádi sportujete. Já ráda lyžuji, bruslím na ledě a na kolečkových bruslích, hraju tenis, stolní tenis a ráda jezdím na svém motocyklu.
 +> \\ 
 +> Narodila jsem se v Americe. Moje prababička je Američanka, ale její rodiče pocházejí z vašeho státu. V roce 1985 přiletěla babička do Česka, aby tu našla své příbuzné v Praze, v  Opavě a v Holešově. Abych to trošku zkrátila, moji rodiče se v roce 1994 přestěhovali z Ameriky do Opavy, to mi bylo 10 let. Chodila jsem chvíli do české školy, ale málo jsem rozuměla, proto mě rodiče nechali chodit do domácí šoly, jak je zvykem v Americe. Odpoledne a o prazninách, když byli kamaradí  doma, jsme si  hráli na školu , kde oni byli učitelé a já studentka češtiny. Pracovala jsem pro svého tatínka jako sekretářka a poslíček. Udělala jsem maturitu v Praze na International School of Prague. Když mi bylo 18 let, odletěla jsem do Ameriky , kde jsem vystudovala vysokou školu v oboru „Office Management“.Pracovala jsem dlouho jako průvodkyně cestovní kanceláře pro školní zájezdy,příležitostně jsem pomáhala při domácím vyučování dětí a před odjezdem jsem pracovala pro město Rice Lake jako zástupce sekretářky. Na nedávném zasedání městské rady  se mě zeptal náš starosta, zda bych  nejela do Žamberka se skupinkou z RL u příležitosti 15. výročí  vzájemného partnerství našich měst. Tak jsem napsala e-mail Janě Fialové, zda bych u vás mohla učit a být mezi vámi.
 +> \\
 +> Jsem moc vděčná za tuto příležitost a těším se na setkávání s vámi. Zároveň vám vyřizuji srdečné pozdravy od mnoha Rice Lakers! 
 +> \\
 +> ** Anna Ostensonová **
 +
 +
 +\\
 +=====  =====
 +Anna ja velice kamarádská a komunikativní. Za krátkou dobu svého pobytu se stihla výborně aklimatizovat a po Žamberku se pohybuje jako doma. V průběhu svého pobytu bude učit na horní i dolní základní škole a na gymnáziu. Anna bude docházet na každou z uvedených škol vždy určitý den v týdnu, bude k dispozici učitelům v průběhu dopoledního vyučování a v odpoledních hodinách povede kroužky anglické konverzace pro děti,které projeví zájem. Stane-li se, že zájem žáků převýší dané možnosti, musím pouze s lítostí konstatovat, že žáků je mnoho a Anna je tu jenom jedna. Naším zájmem bylo, aby v průběhu nadcházejícího pololetí měly všechny děti z uvedených škol možnost se s Annou setkat ve svých hodinách a popovídat si s ní, samozřejmě anglicky. Věřím, že se náš záměr podaří. Již nyní bych ráda poděkovala ředitelům a učitelům všech uvedených škol za jejich vstřícné a vřelé přivítání Anny již v průběhu prvního týdne školy. Věřím, že bude Anně na školách a v Žamberku dobře a že bude její pobyt všeobecně prospěšný.  
 +\\
 +\\
 +Za ŽIFA, [[Jana Fialová]]
 +
 +
  
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki