Anna Ostenson

Anna odletěla učit češtinu do Rice Lake

V lednu 2009 jsme se rozloučili s Annou Ostenson z Rice Laku, která v Žamberku pobyla celých 6 měsíců.

Anna přicestovala do Žamberka jako velvyslanec naší partnerské organizace RLIFA (Rice Lake International Friendship Association) a během svého studijně-poznávacího pobytu pomáhala na místních školách, učila anglickou konverzaci a reálie v odpoledních zájmových kroužcích pro děti, mládež i dospělé a v neposlední řadě tlumočila v průběhu partnerských projektů ŽIFA.

Anna byla ubytována v soukromí u rodin Podzemných a Fialových. Od Anny vím, že si zde za uplynulý půlrok našla mnoho známých a přátel a nikdy se nenudila.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kdo jste pomohli Anně příjemně strávit v našem kraji půlrok života. Díky patří zejména všem členům hostitelských rodin, ředitelům a učitelům jednotlivých žamberských škol, kde Anna učila, sboru Křesťanské mládeže a všem ostatním, kteří Annu vzali mezi sebe. Děkuji i vstřícnému postoji a podpoře Městského úřadu v Žamberku. Přestože Anna nabyla kvalifikovanou učitelkou, věřím, že Žamberk její pobyt v mnoha směrech obohatil a poučil.

Anna by měla po návratu z Čech učit na WITC (Wisconsin Technical College) český jazyk. Tím by naplnila přání pana starosty z Rice Lake. Ať se jí tedy daří!

Za ŽIFA Jana Fialová

Pár fotek

Anna při koncertě 11.září zpívala americkou hymnu  Anna pri koncerte 11.zari zpivala americkou hymnu

Anna při tlumočení na policejní stanici  Anna pri tlumoceni na policejni stanici

Na půl roku z Rice Laku do Žamberka

Na konci prázdnin 2008 do Žamberka přicestovala na půlroční pracovně-poznávací pobyt milá návštěva z Rice Lake, Anna Ostenson. Pro mnohé Žamberáky možná naštěstí, pro studenty angličtiny spíše naneštěstí, Anna rozumí a mluví česky.Proto jsem ji požádala, aby se vám sama představila.

Anička vlastní češtinou napsala:

Anna Ostenson v Petrovicích
Hned na začátku bych vám ráda pověděla, že ještě před několika týdny jsem ani nevěděla, že budu tady mezi vámi! Jmenuji se Anna Ostensonová, přicházím z Rice Lake, vašeho patnerského města. Jsem hostem ŽIFA (Žamberské asociace partnerských kontaktů) a chtěla bych poznat vaše město, jak žijete a ráda bych tu učila angličtinu. Během několika dnů v Žamberku jsem zjistila, že rádi sportujete. Já ráda lyžuji, bruslím na ledě a na kolečkových bruslích, hraju tenis, stolní tenis a ráda jezdím na svém motocyklu.


Narodila jsem se v Americe. Moje prababička je Američanka, ale její rodiče pocházejí z vašeho státu. V roce 1985 přiletěla babička do Česka, aby tu našla své příbuzné v Praze, v Opavě a v Holešově. Abych to trošku zkrátila, moji rodiče se v roce 1994 přestěhovali z Ameriky do Opavy, to mi bylo 10 let. Chodila jsem chvíli do české školy, ale málo jsem rozuměla, proto mě rodiče nechali chodit do domácí šoly, jak je zvykem v Americe. Odpoledne a o prazninách, když byli kamaradí doma, jsme si hráli na školu , kde oni byli učitelé a já studentka češtiny. Pracovala jsem pro svého tatínka jako sekretářka a poslíček. Udělala jsem maturitu v Praze na International School of Prague. Když mi bylo 18 let, odletěla jsem do Ameriky , kde jsem vystudovala vysokou školu v oboru „Office Management“.Pracovala jsem dlouho jako průvodkyně cestovní kanceláře pro školní zájezdy,příležitostně jsem pomáhala při domácím vyučování dětí a před odjezdem jsem pracovala pro město Rice Lake jako zástupce sekretářky. Na nedávném zasedání městské rady se mě zeptal náš starosta, zda bych nejela do Žamberka se skupinkou z RL u příležitosti 15. výročí vzájemného partnerství našich měst. Tak jsem napsala e-mail Janě Fialové, zda bych u vás mohla učit a být mezi vámi.


Jsem moc vděčná za tuto příležitost a těším se na setkávání s vámi. Zároveň vám vyřizuji srdečné pozdravy od mnoha Rice Lakers!


Anna Ostensonová


Anna ja velice kamarádská a komunikativní. Za krátkou dobu svého pobytu se stihla výborně aklimatizovat a po Žamberku se pohybuje jako doma. V průběhu svého pobytu bude učit na horní i dolní základní škole a na gymnáziu. Anna bude docházet na každou z uvedených škol vždy určitý den v týdnu, bude k dispozici učitelům v průběhu dopoledního vyučování a v odpoledních hodinách povede kroužky anglické konverzace pro děti,které projeví zájem. Stane-li se, že zájem žáků převýší dané možnosti, musím pouze s lítostí konstatovat, že žáků je mnoho a Anna je tu jenom jedna. Naším zájmem bylo, aby v průběhu nadcházejícího pololetí měly všechny děti z uvedených škol možnost se s Annou setkat ve svých hodinách a popovídat si s ní, samozřejmě anglicky. Věřím, že se náš záměr podaří. Již nyní bych ráda poděkovala ředitelům a učitelům všech uvedených škol za jejich vstřícné a vřelé přivítání Anny již v průběhu prvního týdne školy. Věřím, že bude Anně na školách a v Žamberku dobře a že bude její pobyt všeobecně prospěšný.

Za ŽIFA, Jana Fialová

anna_ostenson.txt · Poslední úprava: 2013/05/04 00:41 (upraveno mimo DokuWiki)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki