Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

5.valna_hromada [2013/05/04 00:41] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Zápis z 5.valné hromady ======
 +
 +
 +Datum konání: 23. 1. 2009
 +\\
 +Místo konání: Havlíčkovo nábřeží 555, Žamberk (zasedací místnost firmy REDEA)
 +\\
 +Přítomni: 9 osob – viz prezenční listina
 +\\
 +\\
 +Program: 
 +  - Hodnocení roku  2008
 +  - Projekty roku 2008
 +  - Hospodaření
 +  - Diskuse
 +
 +Valnou hromadu zahájila a vedla Mgr. Jana Fialová.
 +\\
 +\\
 +
 +===== I. Hodnocení roku 2007 =====
 +
 +1. Únor – březen: Výběr a zpracování potřebných formalit pro exchange studenty šk.r. 2008/9  (vybráni Kristýna Langerová,Vojtěch Cukor )
 +
 +2. Duben - červen: Příprava Letní jazykové školy ŽIFA pro veřejnost , (J.Fialová,H.Cukorová, pomáhali studenti: V.Cukor,E.Jansová,D.Hegerová,V.Černochová,C.Jansová)\\
 +Kulturně –poznávací návštěva studentů z Rice Lake (K.Sieffelová)
 +
 +3. Červenec: Letní jazyková škola – 81 dětí a dospělých
 +
 +4. Září: Koncert 11. září (3.ročník), před budovou pošty – Viola, J.Žejdlík (Příprava a org. J.Fialová, H.Cukorová, J.Žejdlík)
 +
 +5. Příjezd Anny Ostenson – vyuka angličtiny na školách v Žamberku a Jablonném nad Orlicí (září 08 – leden 09) (Ubytována u Fialových a Podzemných)
 +
 +6. Setkání s 11 hosty z RL v čele se starostou z RL u příležitosti 15. výročí podepsání partnerské smlouvy mezi městy RL a Žbk. Program, seznam hostů viz.přílohy. (Příparva a org. V.Fáberová,H.Cukorová,J,Fialová) 
 +
 +7. Návštěva US ambasady – 12  účastníků (prosinec)-(Příprava a org. J.Fialová a V. Fáberová)
 +
 +8. ŽIFA byla informována o nově vzniklé skupině RLHS Alumni (B.Ševčíková)
 +
 +
 +===== II. Hospodaření za rok 2007 =====
 + 
 +| Zůstatek z roku 2006 |  45 152,11  Kč |
 +| Příjmy za rok 2007 |  202 051,19 Kč |
 +| Výdaje za rok 2007 |  222 056,50 Kč |
 +| Zůstatek v pokladně |  15 224,02 Kč |
 +| Zůstatek na účtu |  10 124,78 Kč |
 +| **Zůstatek z roku 2007** |  **25 348,80 Kč** |
 +
 +===== III. Projekty roku 2009) =====
 +
 +1. únor- březen: Výběr exchange studentů pro školní rok 2009-2010 (přihlášky do  9.2.2009), zpracování dokumentace, schůzka se studenty a rodiči.                              Návštěva studentů v Radě MÚ Žamberk. (Zodp. J.Fialová)
 +
 +2. Výprava do Rice Lake – oslava 15. výročí spolupráce (květen-červen)
 +
 +3. Letní jazyková škola 13.7. – 17.7.2009 (SOU zámek) (Zodp.Cukorová,Fialová)
 +
 +4. „September concert“ – 11. září 2008 (pátek)   (Zodp. Žejdlík)
 +  
 +
 +
 +===== IV. Diskuse =====
 +
 +1. Jana podala informaci o dopisu, který byl doručen z Rice Lake 
 +  * není zájem o návštěvu souboru Viola, který měl navštívit Ameriku v září 2009 
 +  * příspěvek na manipulační poplatky pro vybrané exchange studenty ze strany RLIFA budou pro letošní rok sníženy  a v příštích letech se s nimi nedá počítat vůbec
 +  * požadavek na půlroční pobyty byl akceptován s tím, že vycestují zase pouze dva studenti
 +  * v dopise zazněl dotaz, jak jsme my připraveni na pobyt amerických studentů v Žamberku, je nutné kontaktovat gymnázium a stanovit pravidla 
 +
 +2. Barbora Ševčíková (Všetičková), 1. exchange studentka pohovořila o nově vzniklé skupině RLHSAlumni a o jejich plánech do budoucna
 +
 +3. Jana - je třeba požádat o příspěvek v rámci mládežnických projektů na LJŠ a koncert 11. září (termín do 30.1.2009)
 +
 +4. Členské příspěvky ve výši 100,-Kč na osobu je možné platit  přímo na účet ŽIFA: 78-9903580457/0100
 +
 +
 +\\
 +\\
 +
 +====== Usnesení ======
 +z jednání valné hromady ŽIFA ze dne 5.2.2008.
 +
 +
 +=== Valná hromada : ===
 +
 +=== bere na vědomí ===
 +  * zprávu o činnosti ŽIFA za rok 2008
 +  * zprávu o činnosti ŽIFA pro rok 2009 
 +
 +
 +=== Zapsala ===
 +Hana Cukorová
 +
 +=== Ověřila ===
 + Jana Fialová a Valerie Fáberová
 +
  
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki