Zápis z 5.valné hromady

Datum konání: 23. 1. 2009
Místo konání: Havlíčkovo nábřeží 555, Žamberk (zasedací místnost firmy REDEA)
Přítomni: 9 osob – viz prezenční listina

Program:

  1. Hodnocení roku 2008
  2. Projekty roku 2008
  3. Hospodaření
  4. Diskuse

Valnou hromadu zahájila a vedla Mgr. Jana Fialová.

I. Hodnocení roku 2007

1. Únor – březen: Výběr a zpracování potřebných formalit pro exchange studenty šk.r. 2008/9 (vybráni Kristýna Langerová,Vojtěch Cukor )

2. Duben - červen: Příprava Letní jazykové školy ŽIFA pro veřejnost , (J.Fialová,H.Cukorová, pomáhali studenti: V.Cukor,E.Jansová,D.Hegerová,V.Černochová,C.Jansová)
Kulturně –poznávací návštěva studentů z Rice Lake (K.Sieffelová)

3. Červenec: Letní jazyková škola – 81 dětí a dospělých

4. Září: Koncert 11. září (3.ročník), před budovou pošty – Viola, J.Žejdlík (Příprava a org. J.Fialová, H.Cukorová, J.Žejdlík)

5. Příjezd Anny Ostenson – vyuka angličtiny na školách v Žamberku a Jablonném nad Orlicí (září 08 – leden 09) (Ubytována u Fialových a Podzemných)

6. Setkání s 11 hosty z RL v čele se starostou z RL u příležitosti 15. výročí podepsání partnerské smlouvy mezi městy RL a Žbk. Program, seznam hostů viz.přílohy. (Příparva a org. V.Fáberová,H.Cukorová,J,Fialová)

7. Návštěva US ambasady – 12 účastníků (prosinec)-(Příprava a org. J.Fialová a V. Fáberová)

8. ŽIFA byla informována o nově vzniklé skupině RLHS Alumni (B.Ševčíková)

II. Hospodaření za rok 2007

| Zůstatek z roku 2006 | 45 152,11 Kč |

Příjmy za rok 2007 202 051,19 Kč
Výdaje za rok 2007 222 056,50 Kč
Zůstatek v pokladně 15 224,02 Kč
Zůstatek na účtu 10 124,78 Kč
Zůstatek z roku 2007 25 348,80 Kč

III. Projekty roku 2009)

1. únor- březen: Výběr exchange studentů pro školní rok 2009-2010 (přihlášky do 9.2.2009), zpracování dokumentace, schůzka se studenty a rodiči. Návštěva studentů v Radě MÚ Žamberk. (Zodp. J.Fialová)

2. Výprava do Rice Lake – oslava 15. výročí spolupráce (květen-červen)

3. Letní jazyková škola 13.7. – 17.7.2009 (SOU zámek) (Zodp.Cukorová,Fialová)

4. „September concert“ – 11. září 2008 (pátek) (Zodp. Žejdlík)

IV. Diskuse

1. Jana podala informaci o dopisu, který byl doručen z Rice Lake

  • není zájem o návštěvu souboru Viola, který měl navštívit Ameriku v září 2009
  • příspěvek na manipulační poplatky pro vybrané exchange studenty ze strany RLIFA budou pro letošní rok sníženy a v příštích letech se s nimi nedá počítat vůbec
  • požadavek na půlroční pobyty byl akceptován s tím, že vycestují zase pouze dva studenti
  • v dopise zazněl dotaz, jak jsme my připraveni na pobyt amerických studentů v Žamberku, je nutné kontaktovat gymnázium a stanovit pravidla

2. Barbora Ševčíková (Všetičková), 1. exchange studentka pohovořila o nově vzniklé skupině RLHSAlumni a o jejich plánech do budoucna

3. Jana - je třeba požádat o příspěvek v rámci mládežnických projektů na LJŠ a koncert 11. září (termín do 30.1.2009)

4. Členské příspěvky ve výši 100,-Kč na osobu je možné platit přímo na účet ŽIFA: 78-9903580457/0100Usnesení

z jednání valné hromady ŽIFA ze dne 5.2.2008.

Valná hromada :

bere na vědomí

  • zprávu o činnosti ŽIFA za rok 2008
  • zprávu o činnosti ŽIFA pro rok 2009

Zapsala

Hana Cukorová

Ověřila

Jana Fialová a Valerie Fáberová

5.valna_hromada.txt · Poslední úprava: 2013/05/04 00:41 (upraveno mimo DokuWiki)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki