Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

4.valna_hromada [2013/05/04 00:41] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Zápis ze 4.valné hromady ======
 +
 +
 +Datum konání: 5. 2. 2008
 +\\
 +Místo konání: zasedací místnost Gymnázia Žamberk
 +\\
 +Přítomni: 7 osob – viz prezenční listina
 +\\
 +Omluveno: 12osob
 +\\
 +Program: 
 +  - Hodnocení roku  2007
 +  - Hospodaření
 +  - Projekty roku 2008
 +  - Změna stanov       
 +  - Diskuse
 +  - Volba nové výkonné rady
 +
 +Valnou hromadu zahájila a vedla Mgr. Jana Fialová.
 +\\
 +\\
 +
 +===== I. Hodnocení roku 2007 =====
 +
 +1. Návštěvy z partnerských měst (příspěvek z rozpočtu MÚ 43. tis. – vyčerpáno   v plné výši)
 +  * návštěva Deb a Dorotky (květen-červen)
 +  * návštěva 4členek Sunrise Rotary ( 11. – 17.5) 
 +  * návštěva 3členné skupiny z města Lititz, Pelsynvánia-partnerské město Kunvaldu (16. – 18. 6.)
 +  * návštěva Sue a Stephany Lachman (26. – 28. 6.)
 +
 +2. Letní jazyková škola (16.-20.7.) 
 +
 +| příspěvek z rozpočtu MÚ |  18 tis. Kč |
 +| dotace z PK |  10 tis. Kč |
 +| příjem ze školného |  30 tis. Kč |
 +| příjem celkem |  58 tis. Kč |
 +| náklady na projekt |  66 tis. Kč |
 +(vyčerpáno v plné výši)
 +
 +3. Ekologický projekt –probíhá – (příspěvek z rozp. MÚ – 3.300,- Kč – vyčerpáno v plné výši)
 +
 +4. Výběr exchange studentek – Dáša Hegerová, Vendula Černochová (výběr manipul. popl. 200,-Kč za přihlášeného – celkem příjem 800,- Kč)
 +
 +5. „September Concert“ (11. září) –Viola
 +
 +6. Přednáška zástupců US Ambassy na Gymnáziu Žamberk – listopad
 +
 +7. Vendula Novotná v RL (leden 2008)
 +
 +
 +===== II. Hospodaření za rok 2007 =====
 + 
 +| Zůstatek z roku 2006 |  52 724,50  Kč |
 +| Příjmy za rok 2007 |  107 100,00 Kč |
 +| Výdaje za rok 2007 |  112 300,00 Kč |
 +| Zůstatek v pokladně |  27 524,50 Kč |
 +| Zůstatek na účtu |  20 152,11 Kč |
 +| **Zůstatek z roku 2007** |  **47 524,50 Kč** |
 +
 +===== III. Projekty roku 2008 =====
 +
 +1. Výběr exchange studentů pro školní rok 2008-2009 (proběhne 7. – 8.2.2008)
 +loňské finanční náklady spojené s pobytem v Rice Lake pro 1studenta byly 2 500,- USD, letošní náklady budou 3 160,- USD
 +
 +2. Projekt mezi školami v Rice Lake a Gymnáziem Žamberk – probíhá průběžně
 +
 +3. Návštěva z RL – 18. -28. 9. 2008 (asi 20 účastníků)
 +
 +4. Jazykový kemp – 7. – 11. 7. 2008
 +
 +5. „September concert“ – 11. září 2008 (čtvrtek)    
 +  
 +
 +===== IV.  Změna stanov =====
 +
 +  * změna počtu členů výkonné rady z původních 5 na 3
 +  * změna v platbě členských příspěvků: 
 +
 +| dospělí |  100,-- Kč |
 +| studenti |  50,-- Kč |
 +| sponzorské členství |  |
 +
 +
 +===== V. Diskuse =====
 +
 +Ze strany studentů gymnázia zaznívá požadavek na zkrácení studijního pobytu v Rice Lake na půl rok. Tento požadavek budeme řešit se zástupci RLIFy.
 +
 +
 +===== VI. Volba nové výkonné rady, hlasování =====
 +
 +**Navržení výkonné rady:** 
 +| Jana Fialová |  předseda  |
 +| Hana Cukorová |  místopředseda  |
 +| Valerie Fáberová |  člen  |
 +
 +**Hlasování:**
 +| pro | 6 |
 +| proti | 0 |
 +| zdržel se | 0 |
 +
 +\\
 +\\
 +
 +====== Usnesení ======
 +z jednání valné hromady ŽIFA ze dne 5.2.2008.
 +
 +
 +=== Valná hromada : ===
 +
 +=== bere na vědomí ===
 +  * zprávu o činnosti ŽIFA za rok 2007
 +  * zprávu o činnosti ŽIFA pro rok 2008 
 +
 +
 +=== volí ===
 +  * Janu Fialovou do funkce předsedy ŽIFA
 +  * Hanu Cukorovou do funkce místopředsedy ŽIFA
 +  * Valerii Fáberovou do funkce člena výkonné rady
 +
 +
 +=== schvaluje ===
 +
 +  * řádný členský příspěvek ve výši 100,- Kč za rok
 +  * studentský členský příspěvek ve výši 50,- Kč za rok
 +  * sponzorské členství
 +
 +
 +=== Zapsala ===
 +Hana Cukorová
 +
 +=== Ověřila ===
 + Jana Fialová a Valerie Fáberová
 +
  
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki