Zápis ze 4.valné hromady

Datum konání: 5. 2. 2008
Místo konání: zasedací místnost Gymnázia Žamberk
Přítomni: 7 osob – viz prezenční listina
Omluveno: 12osob
Program:

 1. Hodnocení roku 2007
 2. Hospodaření
 3. Projekty roku 2008
 4. Změna stanov
 5. Diskuse
 6. Volba nové výkonné rady

Valnou hromadu zahájila a vedla Mgr. Jana Fialová.

I. Hodnocení roku 2007

1. Návštěvy z partnerských měst (příspěvek z rozpočtu MÚ 43. tis. – vyčerpáno v plné výši)

 • návštěva Deb a Dorotky (květen-červen)
 • návštěva 4členek Sunrise Rotary ( 11. – 17.5)
 • návštěva 3členné skupiny z města Lititz, Pelsynvánia-partnerské město Kunvaldu (16. – 18. 6.)
 • návštěva Sue a Stephany Lachman (26. – 28. 6.)

2. Letní jazyková škola (16.-20.7.)

příspěvek z rozpočtu MÚ 18 tis. Kč
dotace z PK 10 tis. Kč
příjem ze školného 30 tis. Kč
příjem celkem 58 tis. Kč
náklady na projekt 66 tis. Kč

(vyčerpáno v plné výši)

3. Ekologický projekt –probíhá – (příspěvek z rozp. MÚ – 3.300,- Kč – vyčerpáno v plné výši)

4. Výběr exchange studentek – Dáša Hegerová, Vendula Černochová (výběr manipul. popl. 200,-Kč za přihlášeného – celkem příjem 800,- Kč)

5. „September Concert“ (11. září) –Viola

6. Přednáška zástupců US Ambassy na Gymnáziu Žamberk – listopad

7. Vendula Novotná v RL (leden 2008)

II. Hospodaření za rok 2007

| Zůstatek z roku 2006 | 52 724,50 Kč |

Příjmy za rok 2007 107 100,00 Kč
Výdaje za rok 2007 112 300,00 Kč
Zůstatek v pokladně 27 524,50 Kč
Zůstatek na účtu 20 152,11 Kč
Zůstatek z roku 2007 47 524,50 Kč

III. Projekty roku 2008

1. Výběr exchange studentů pro školní rok 2008-2009 (proběhne 7. – 8.2.2008) loňské finanční náklady spojené s pobytem v Rice Lake pro 1studenta byly 2 500,- USD, letošní náklady budou 3 160,- USD

2. Projekt mezi školami v Rice Lake a Gymnáziem Žamberk – probíhá průběžně

3. Návštěva z RL – 18. -28. 9. 2008 (asi 20 účastníků)

4. Jazykový kemp – 7. – 11. 7. 2008

5. „September concert“ – 11. září 2008 (čtvrtek)

IV. Změna stanov

 • změna počtu členů výkonné rady z původních 5 na 3
 • změna v platbě členských příspěvků:
dospělí 100,– Kč
studenti 50,– Kč
sponzorské členství

V. Diskuse

Ze strany studentů gymnázia zaznívá požadavek na zkrácení studijního pobytu v Rice Lake na půl rok. Tento požadavek budeme řešit se zástupci RLIFy.

VI. Volba nové výkonné rady, hlasování

Navržení výkonné rady: | Jana Fialová | předseda |

Hana Cukorová místopředseda
Valerie Fáberová člen

Hlasování:

pro 6
proti 0
zdržel se 0Usnesení

z jednání valné hromady ŽIFA ze dne 5.2.2008.

Valná hromada :

bere na vědomí

 • zprávu o činnosti ŽIFA za rok 2007
 • zprávu o činnosti ŽIFA pro rok 2008

volí

 • Janu Fialovou do funkce předsedy ŽIFA
 • Hanu Cukorovou do funkce místopředsedy ŽIFA
 • Valerii Fáberovou do funkce člena výkonné rady

schvaluje

 • řádný členský příspěvek ve výši 100,- Kč za rok
 • studentský členský příspěvek ve výši 50,- Kč za rok
 • sponzorské členství

Zapsala

Hana Cukorová

Ověřila

Jana Fialová a Valerie Fáberová

4.valna_hromada.txt · Poslední úprava: 2013/05/04 00:41 (upraveno mimo DokuWiki)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki