Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

1.valna_hromada [2012/07/03 15:56]
kukin vytvořeno
1.valna_hromada [2013/05/04 00:41] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Zápis z 1.valné hromady ======
 +Datum konání: 6.2.2004
 +\\
 +Místo konání: zasedací místnost Gymnázia Žamberk
 +\\
 +Valnou hromadu zahájila a vedla Mgr. Jana Fialová.
 +
 +===== Usnesení =====
 +
 +=== Valná hromada bere na vědomí ===
 +
 +    * zprávu o registraci ŽIFA
 +    * zprávu o tvorbě www prezentace
 +    * zprávu o činnosti ŽIFA pro rok 2004
 +
 +=== volí ===
 +
 +    * Tomáše Strnada, Dagmar Všetičkovou, Janu Fialovou, Tomáše Jukla, Petru Novotnou za členy výkonné rady ŽIFA
 +    * Janu Fialovou do funkce předsedy ŽIFA
 +    * Tomáše Strnada do funkce zástupce předsedy ŽIFA
 +
 +=== a schvaluje ===
 +
 +    * studentský členský příspěvek ve výši 100 Kč za rok
 +    * řádný členský příspěvek ve výši 200 Kč za rok.
 +
 +=== Zapsala ===
 +Jana Fialová
 +
 +=== Ověřila ===
 +Markéta Novotná, RNDr Milan Lipenský
  
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki